Varje uppdrag är unikt
Därför behöver jag en beskrivning av ditt uppdrag för att kunna ge en ungefärlig offert. Här är lite tips på vad jag brukar fråga efter och saker som du som uppdragsgivare kan fundera på.
Beställning av illustrationer och design
Beskriv ditt uppdrag så utförligt som du kan. Om du exempelvis beställer en illustration är det viktigt att beskriva dina önskemål och förväntningar. Vilken känsla och budskap ska kommuniceras? Ska illustrationen samspela med ditt företags befintliga grafiska profil? Hur ska illustrationen användas, i vilket sammanhang, för tryck eller för webb?
Prissättning
Priset anpassas för varje uppdrag och baseras på ett timpris och uppskattad tidsåtgång. Enkelt eller komplext? Hur exempelvis en illustration utformas med stilmanér och detaljrikedom, påverkar tidsåtgången och därmed prissättningen. Jag anpassar prissättningen utifrån din beställning och dina förutsättningar.
Upphovsrätt illustrationer
När du beställer en illustration köper du rätten att använda illustrationen i ett bestämt sammanhang under en viss tid. Vanligtvis ingår användarrätt under en treårsperiod, men om behov finns går det att göra avtal om friköp, dvs rätten att använda illustrationen under obegränsad tid.
Ideell upphovsrätt är alltid upphovspersonens (illustratörens). Den ekonomiska upphovsrätten, dvs användarrätten kan överlåtas genom avtal, exempelvis under en treårsperiod eller obegränsad tid genom ett friköp.
Läs mer om upphovsrätt på verksamt.se
Back to Top