Kund:
ETC Kommunikation
Slutkund:
BIM Alliance
Typ av uppdrag:
Illustration, infografik
Min roll:
Illustratör

Illustration & Infografik / Frilansuppdrag för byrån ETC Kommunikation 2019
Via byrån ETC Kommunikation kom jag i kontakt med deras kund BIM Alliance som behövde hjälp med att kommunicera sitt företags affärsprocess. BIM står för Building Information Model och är ett digitalt system som verkar genom byggprocessens alla steg. Jag fick uppdrag att visualisera BIM genom en cirkel bestående av 9 steg i en byggprocess, där varje "tårtbit" förklarar händelsen i byggprocessen samt BIMs del i varje steg.

Fler projekt

Back to Top