Kund:
Examensarbete, Kandidat
Typ av uppdrag:
Branding, Appdesign 
Min roll:
Grafisk designer, illustratör, interaktionsdesigner
Branding av "REKO-Sverige" / Skolprojekt
Mitt examens handlade om att tillgängliggöra lokalproducerad mat för konsumenter, genom grafisk design. Jag arbetade utifrån handelsmodellen ”REKO”, där konsumenter handlar direkt ifrån lokala producenter, utan mellanhänder. Projekt hade syfte att skapa en gemensam plattform för REKO-ringar i Sverige, i form av en varumärkesprofil ”REKO-Sverige”, där kommunikation och formspråk har syfte att nå ut till en bredare målgrupp, samt i form av en app, där konsumenter enkelt kan beställa varor direkt av producenter i närområdet.

fler projekt

Back to Top